(+381 11) 2463-465

Popravka savremenih vozila gotovo je nezamisliva bez pomoći kompjuterske dijagnostike kvara. Vozila su sve više opremljena sofisticiranim elektronskim sistemima koji zahtevaju od servisera upotrebu raznovrsnih mernih i dijagnostičkih uređaja. Proizvođači u današnja vozila ugrađuju elektronske sisteme koji prate rad vozila i blagovremeno signaliziraju neispravnost u radu. Ugrađen računar prati rad elektronskih senzora, beleži različite događaje i neispravnosti i blagovremeno signalizira putem sijalica na komandnoj tabli ili onemogućava rad vozila. Detekcija kvara je nezamisliva bez pomoći dijagnostičkih uređaja koji preuzimaju podatke iz računara vozila. Upotreba kompjuterske dijagnostike, poznavanje rada vozila i pojedinih komponenti uz nezaobilazno iskustvo, predstavljaju ključ uspeha pronalaska i otklanjanja kvara na automobilu. Kompjuterska dijagnostika se koristi u slučajevima kada nam računar na vozilu signalizira kvar, neispravnost nekog dela ili celog sistema. Najčešće je to upaljena narandžasta lampica sa simbolom motora ili natpis „Check Engine“ na instrument tabli. Upozorenje koje nam kompjuter signalizira ne daje detalje o problemu. Jedino obučeni operateri uz pomoć kompjuterske dijagnostike mogu dati precizan odgovor koji je uzrok problema. Raspolažemo raznovrsnim dijagnostičkim uređajima koji omogućavaju detekciju kvara i pomažu mehaničaru da Vam predoži adekvatno rešenje.
 

Dijagnostika vozila - Prosport Auto - auto servis Dijagnostika vozila - Prosport auto - auto servis Dijagnostika - Prosport auto - auto servis