Trap je sistem koji omogućava upravljanje vozilom. Pravilno upravljanje, udobnost, stabilnost vozila, držanje na putu, sve to direktno zavisi od podešenosti trapa. Centriranje trapa je podešavanje trapa na fabričke predviđene mere. Centriranjem trapa sprečavamo da nepravilna geometrija trapa utiče na upravljanje, udobnost, stabilnost, nercionalnu potrošnju guma, potrošnju goriva, proklizavanje prilikom kočenja, lupanje i škripu u prednjem ili zadnjem delu trapa,  - drugim rečima, centriranjem trapa sprečavamo negativno ponašanje vozila prilikom vožnje. Preporuka je da se trap pregleda ukoliko se primeti neki od tih znakova ili jedanput godišnje. Za pregled geometrije vozila i centriranje trapa koristimo savremene uređaje i vršimo reglažu prema specifikaciji proizvođača vozila. Pre centriranja trapa (reglaže trapa) potrebno je izvršiti zamenu svih neispravnih delova trapa i tek onda je moguće centrirati trap.

Centriranje trapa je potrebno obaviti ukoliko primetimo:

  • Lošu upravljivost
  • Lupkanje u trapu
  • Proklizavanje prilikom kočenja
  • Neravnomerno trošenje guma
  • Škripu guma u krivinama pri malim brzinama
  • Nakon promene amortizera i opruga amortizera
  • Nakon promene ramena, kugli, spona, stabilizatora
  • Nakon promene silen blokova
  • Nakon promene letve volana


Centriranje trapa Prosport Auto


Prosport Auto Servis centriranje trapa