(+381 11) 2463-465

Set kvačila je sklop povezanih elemenata čiji je zadatak da se obrtni moment motora preko menjača prenese na točkove vozila, da se taj prenos snage obavi postepeno, ili da se taj prenos snage prekine. Osnovne elemente seta kvačila čine korpa kvačila, lamela (spojnica) i potisni ležaj (druk lager). Otkazivanje funkcije kvačila zavisi od toga koji elemenat seta kvačila je otkazao, a najčešći oblici otkaza su nemogućnost prenosa snage usled otkaza lamele, otkaz pedale kvačila,  niska pedala kvačila, nemogućnost promene stepena prenosa i sl. Ne postoji propisano vreme redovnog servisa sistema kvačila. Vreme redovnog servisa kvačila zavisi od više faktora, a neki od njih su režim i način vožnje i kvalitet ugrađenih delova seta kvačila. Potrebno je raditi preventivnu proveru seta kvačila od strane stručnih lica.

Servis kvačila najčešće obuhvata:

  • Zamenu seta kvačila (zamenu korpe, lamele i druk lagera)
  • Zamenu cilindra (cilindara) kvačila  
  • Zamenu zamajca

Servis kvačila Prosport Auto