(+381 11) 2463-465

Sistem na vozilu koji ima zadatak da prenese i ublaži sile koje se preko pneumatika i točkova prenose na karoseriju vozila naziva se trap vozila. Delovi trapa su izloženi velikim statičkim i dinamičkim opterećenjima, pa njihova dugotrajna dejstva utiču na istrošenost i oštećenje delova trapa koji direktno utiču na bezbednost vožnje. Ispravan sistem za oslanjanje ublažava udare, smanjuje i prigušuje oscilacije i utiče na stabilnost, upravljivost i udobnost. Potrebno je redovno kontrolisati stanje i raditi zamenu neispravnih i istrošenih delova trapa. Sistem za vođenje točka u koji spadaju viljuške (ramena), kugle, silen blokovi, spone, stabilizatori, zatim elastični oslonci, sistem za prigušenje oscilacija koji čine amortizeri sa ili bez opruga amortizera su delovi koji se najčešće servisiraju. Gumeni delovi trapa usled opterećenja koja primaju na sebe se habaju i oštećuju, a metalni delovi mogu da se oštete. Ovi međusobno povezani elementi sistema trapa, kada su u ispravnom stanju, obezbeđuju sigurnije upravljanje vozilom, ekonomičnu vožnju i manje trošenje pneumatika. Redovno preventivno kontrolisanje stanja trapa je potrebno uraditi na godišnjem nivou ili na svakih 15.000-20.000 km. Postoje pokazatelji koji ukazuju na potrebu za servisiranje trapa. Neki od njih su neravnomerno trošenje guma kao i kada vozilo vuče u stranu. Potrebno je zameniti samo delove trapa koji su oštećeni. Servisiranje trapa je potrebno uraditi pre centriranja trapa. 

Servis trapa podrazumeva neke od sledećih radnji:

  • Zamena spona
  • Zamena ramena
  • Zamena kugli
  • Zamena silen blokova
  • Zamena stabilizatora
  • Zamena opruga amortizera
  • Zamena šolja amortizera
  • Zamena amortizera
  • Zamena ostalih delova trapa


Servis trapa možete uraditi u našem auto servisu Prosport Auto Vojvode Stepe 299V, 11000 Beograd


 Servis trapa Prosport Auto