TPMS senzori (sistem za kontrolu pritiska u gumama) meri temperaturu i pritisak u pneumaticima vašeg automobila. Podaci sa senzora se bežičnim putem prenose na instrument tablu. Sistem omogucava vozaču da putem zvučnog signala i pokazivača na displeju uoči niži ili viši pritisak u gumama, probušenu gumu ili povišenu temperaturu guma, kako bi mogao da na vreme preduzme odgovarajuće mere. Pritisak u gumama je veoma bitan, iako dosta vozača često i ne zna da vozi sa premalim pritiskom u gumama. To nije čudno. Razlika od 0,5 bar je često neprimetna. Nizak pritisak u gumama je često uzrok nesreća i utice na veću potrošnju goriva i veće trošenje guma i smanjuje bezbednost vozila i prijanjanje na putu, čime se  vreme zaustavljanja vozila produžuje. U zemljama Evropske Unije stupio je na snagu zakon koji obavezuje sve proizvodjače automobila da imaju TPMS senzore na svojim kolima. Stručnjaci smatraju da je radni vek TPMS senzora između 5 i 10 godina.

TPMS programski alat i univerzalni TMPS Senzor

MaxiTPMS TS601 je alat za programiranje univerzalnih MX Senzora. Uz alat MaxiTPMS TS601 promena točkova postaje lakša, zato što je alat u mogućnosti da klonira TPMS senzore bez njihovog ponovnog prijavljivanja jer softver automobila automatski prepoznaje ID senzora. Sa MaxiTPMS TS601 alatom pruža se mogućnost automatskog ili ručnog kloniranja senzora. MX senzori poseduju mogućnost podešavanja ventila, pa se zbog toga ovi TPMS senzori mogu bez problema montirati na skoro sve čelične i aluminijumske felne.
Ukoliko je pritisam u gumama 20% manji od predviđenog:

  • Smanjuje se vek trajanja guma za 30%.
  • Povećava se mogućnost oštećenja guma za 25%.
  • Povećava se potrošnja goriva za 3%.
  • 36% vozača upravlja vozilima kod kojih je pritisak u gumama niži nego što je dozvoljeno.
 
TPMS - Prosport Auto

 

Cilj korišenja TPMS-a:

  • Povećati bezbednost
  • Smanjiti emisiju ugljen –monoksida
  • Smanjiti potrošnju goriva
  • Produžiti životni vek guma
  • Povećanje trajnosti /povećanje dugotrajnosti
TPMS senzori - Prosport Auto